Razpis za delovno mesto direktorja/direktorice

Svet javnega zavoda ŽALSKE LEKARNE ŽALEC na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi JZ Žalske lekarne Žalec in 26. člena Statuta zavoda razpisuje delovno mesto


DIREKTORJA/DIREKTORICE

Pogoji za imenovanje:
  • Izobrazba, pridobljena po študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, farmacevtske smeri
  • opravljen strokovni izpit
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti
  • organizacijske sposobnosti
  • znanje slovenskega jezika

Kandidat/kandidatka mora k prijavi na razpis z življenjepisom priložiti program vodenja, delovanja in razvoja zavoda v prihodnjih štirih letih.


Prijavi je potrebno priložiti dokazila o nekaznovanosti oz. o dejstvih vpisanih v kazenski evidenci RS ter potrdilo, da v trenutku kandidature niso v kazenskem postopku.


Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.


Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo štirih let. Po izteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja/direktorico.


Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev poslati na naslov ŽALSKE LEKARNE ŽALEC, Prešernova 6, 3310 Žalec, s pripisom «za svet zavoda – ne odpiraj!« najkasneje v 10 dneh od dneva objave.
Kandidati naj prijavi priložijo svojo vizijo in strategijo razvoja zavoda.
Upoštevane bodo le popolne prijave prispele s priporočeno pošto, vloge prispele po elektronski pošti ne bodo upoštevane.


Direktorja/direktorico bo imenoval Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, to je Občine Žalec. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

 
Odpiralni čas Lekarne Žalec v času Božično-novoletnih praznikov:
SREDA, 23. DECEMBER - do 19.30!
ČETRTEK, 24. DECEMBER–7.30 do 14.00!
PETEK, 25. DECEMBER IN
SOBOTA, 26. DECEMBER – ZAPRTO!
NEDELJA, 27. DECEMBER- 8.00 do 11.00!

PONEDELJEK, TOREK, SREDA-OBIČAJEN ODPIRALNI ČAS ZA TE DNI!

ČETRTEK, 31. DECEMBER – 7.30 do 14.00!
PETEK, 1. JANUAR 2016-ZAPRTO!

SOBOTA, NEDELJA -OBIČAJEN ODPIRALNI ČAS ZA TE DNI!
 
POTREBUJETE
NASVET FARMACEVTA

Vas zanimajo lastnosti zdravil in ostalih izdelkov v lekarnah? Se želite seznaniti z njihovo uporabo, delovanjem in neželenimi učinki?
DOGODKI IN
OBVESTILA

Spremljajte aktualna obvestila in akcije na naši spletni strani.
Za aktualne vsebine
PRITISNITE TUKAJ

KONTAKTNE
INFORMACIJE

Žalske lekarne Žalec,
Prešernova 6,
3310 Žalec

Žalec (03) 712 02 50
Petrovče (03) 712 02 58
DELOVNI
ČAS

Preverite delovni čas v naših poslovnih enotah. Informacije o delovnem času

Za izboljšavo strani in uporabniške izkušnje, ta stran uporablja piškotke..

Sprejmem piškotke.

EU Cookie Directive Module Information