Razpis DIREKTORJA/DIREKTORICE
Datum objave: 26.3.2021

Pogoji za imenovanje:

  • univerzitetna izobrazba farmacevtske smeri ali končan enovit magistrski študij Farmacije;
  • veljavno licenco za izvajanje lekarniške dejavnosti;
  • najmanj 5 let izkušenj na področju lekarniške dejavnosti;
  • izkušnje s področja vodenja in upravljanja;
  • ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda;
  • ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnosti prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.

Kandidat/kandidatka mora k prijavi na razpis z življenjepisom priložiti program vodenja, delovanja in razvoja zavoda v prihodnjih petih letih. Prijavi je potrebno priložiti dokazila o nekaznovanosti oz. o dejstvih vpisanih v kazenski evidenci RS ter potrdilo, da v trenutku kandidature niso v kazenskem postopku. Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo petih let. Po izteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja/direktorico.

Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev poslati na naslov

ŽALSKE LEKARNE ŽALEC, Prešernova 6, 3310 Žalec, s pripisom »za svet zavoda – ne odpiraj« najkasneje v 10 dneh od dneva objave.

Kandidati naj prijavi priložijo program dela in razvoja zavoda. Upoštevane bodo le popolne prijave prispele s priporočeno pošto, vloge prispele po elektronski pošti ne bodo upoštevane.

Direktorja/direktorico bo imenoval svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, to je Občine Žalec. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

 
POTREBUJETE
NASVET FARMACEVTA

Vas zanimajo lastnosti zdravil in ostalih izdelkov v lekarnah? Se želite seznaniti z njihovo uporabo, delovanjem in neželenimi učinki?
DOGODKI IN
OBVESTILA

Spremljajte aktualna obvestila in akcije na naši spletni strani.
Za aktualne vsebine
PRITISNITE TUKAJ

KONTAKTNE
INFORMACIJE

Žalske lekarne Žalec,
Prešernova 6,
3310 Žalec

Žalec (03) 712 02 50
Petrovče (03) 712 02 58
DELOVNI
ČAS

Preverite delovni čas v naših poslovnih enotah. Informacije o delovnem času

Za izboljšavo strani in uporabniške izkušnje, ta stran uporablja piškotke..

Sprejmem piškotke.

EU Cookie Directive Module Information